Blefarofimozis sendromu

Muzaffer Çelik, Ufuk Emekli

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.030

Sayı: 2018, Cilt 4 - Sayı 4
0 2196

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının mitral kapak cerrahisi sonrası morbidite ve mortaliteye etkisi

Ayten Saraçoğlu, Yasemen Durak Erdinç, Kemal Tolga Saraçoğlu, İbrahim Haluk Kafalı

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.017

Sayı: 2017, Cilt 3 - Sayı 2-3
0 785

Ezilmiş alt ekstremitenin gecikmiş rekonstrüksiyonu: Yumuşak doku tedavisi

Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Burak Sercan Erçin, Mehmet Erdem, Ahmet Biçer, Nadir Özkayın, Cüneyt Özek

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.005

Sayı: 2017, Cilt 3 - Sayı 1
0 576

Türk toplumunda agger nasi hücresi görülme sıklığı; anatomik bilgisayarlı tomografi çalışması

Yakup Yegin

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.017

Sayı: 2016, Cilt 2 - Sayı 2
0 2385

Video destekli minimal invaziv yöntemle dev sol atriyal miksoma rezeksiyonu

Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Süleyman Yazıcı, Oğuz Konukoğlu, Belhhan Akpınar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.025

Sayı: 2016, Cilt 2 - Sayı 2
0 710

Pitozis tamirinde konjunktiva-Müller kası rezeksiyonu ve eksternal levator rezeksiyonu yöntemlerinin sonuçları

İlke Bahçeci Şimşek

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.011

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1656 985

The effects of memory, extra-memorial functions, and neuro-imaging on the prognosis of operated and non-operated temporal lobe epilepsy patients

Vecdi Cantürk, İbrahim Bora, Aylin Bican Demir, Ahmet Bekar, Bahattin Hakyemez, Fevzi Tamgaç, Nevin Türkeş

DOI: 10.5606/fng.btd.2020.25030

Sayı: 2020, Cilt 6 - Sayı 3
950 614

Brain metastases: Radiobiological, molecular and biochemical approach

Meryem Cansu Şahin, Fatih Kar, Meliha Koldemir Gündüz

DOI: 10.5606/fng.btd.2021.25065

Sayı: 2021, Cilt 7 - Sayı 2
205 379

Qualitative analysis of theses on laparoscopic cholecystectomy

Cemalettin Durgun

DOI: 10.5606/fng.btd.2021.27

Sayı: 2021, Cilt 7 - Sayı 3
118 290

Current status of coronary artery bypass grafting surgery globally and in Türkiye: A bibliometrics analysis study

Serpil Şahin

DOI: 10.5606/fng.btd.2022.95

Sayı: 2022, Cilt 8 - Sayı 2
220 183

Examination of theses on peripheral vascular surgery

Serpil Şahin

DOI: 10.5606/fng.btd.2022.109

Sayı: 2022, Cilt 8 - Sayı 3
276 177