Bakiye Göker Bağca, Çığır Biray Avcı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Mekanizmalar; miyeloproliferatif neoplazmlar; ruxolitinib.

Özet

Ruxolitinib JAK1 ve JAK2 tirozin kinazlarının inhibitörüdür. Jakafi adıyla piyasaya sürülen ruxolitinib, miyelofibroz tedavisinde onaylanan ilk kimyasal ajan olarak 2011 yılından beri kullanılmaktadır. Miyeloproliferatif neoplazmlar (MPN) Philadelphia kromozom (Ph) pozitif ve negatif hastalıkları içerir. 2001 yılında imatinib tirozin kinazının geliştirilmesinden bu yana Ph+ kronik miyeloid lösemi tedavisinde tirozin kinaz inhibitörlerine odaklanılmıştır. Direnç gelişimine bağlı olarak yeni nesil tirozin kinaz inhibitörleri geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Bunun tersine Ph- MPN’lerde hedefli tedavi daha az anlaşılmış güncel bir konudur. Ph-MPN’ler genellikle JAK-STAT yolağının mutasyonlarından kaynaklanır. Bu derlemede hem Ph+ hem de Ph- MPN’lerde en güncel tirozin kinaz inhibitörü olan ruxolitinib ile oluşturulabilecek hedefli tedavi seçenekleri incelenmiştir.