Ufuk Arslan1, Refik Bademci2, Ersan Eroğlu2, Özlem Öndeş Bayar3, Nergis Ekmen4, Levent Erdem4

1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye
4İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Dieulafoy lezyonu; endoskopi; gastrointestinal kanama.

Özet

Gastrointestinal sistemin nadir görülen kanama nedenlerinden biri Dieulafoy lezyonudur. Bu lezyonlar yaşamı tehdit edecek masif kanamalara yol açabilir. Tanı ve tedavide rutin olarak endoskopi kullanılmaktadır. Bu vasküler anomali genellikle midenin proksimalinde görülmekle beraber özofagus, ince ve kalın bağırsakta da görülebilir. Dieulafoy lezyonu sıklıkla lümene çıkıntılı, yeni olgularda üzerinde pıhtı bulunan arteriyel damar lezyonudur. Tedavide öncelikle endoskopik girişimler uygulanmalı, sonuç alınamıyorsa hasta ameliyat edilmelidir. Bu makalede Dieulafoy lezyonunun yol açtığı masif üst gastrointestinal sistem kanamasından dolayı acil ameliyat edilen 25 yaşında bir erkek olgu sunuldu.