Adem Yokuş1, Hanifi Koca1, Harun Arslan1, Ramazan Çelik1, İdris Tüzün2

1Department of Radiology, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey
2Department of Emergency Medicine, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; pankreas kuyruğu, travma

Özet

Künt travmadan kaynaklanan pankreatik yaralanmalar oldukça nadirdir. Tanı ve tedavi, organın retroperitoneal yerleşimi nedeniyle zorlayıcıdır. Erken dönemde normal fizik muayene ve normal pankreas amilaz düzeyleri tanının atlanmasına neden olabilir. Kontrastlı bilgisayarlı tomografi karın içi organ yaralanmalarında majör görüntüleme yöntemidir. Bu yazıda bisikletten düşme sonucu başvuran ve izole pankreas kuyruk yaralanması tanısı konulan bir çocuk olgu bilgisayarlı tomografi bulguları eşliğinde sunuldu.