Alihan Oral1, Fatih Türker1, Erdem Koçak2, Aydın Tunçkale1

1Department of Internal Medicine, Demiroğlu Bilim University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Demiroğlu Bilim University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, azatiyoprin, ilaç

Özet

Akut pankreatit (AP), amilaz ve lipaz düzeylerinin yüksekliği ile karakterize, karın ağrısı ve akut batın tablosu izlenen ve mortalite ve morbidite oranları yüksek enflamatuvar bir tablodur. Akut pankreatitin en sık nedenleri arasında safra kesesi taşı ve alkol dışında hiperlipidemi, enfeksiyonlar, hiperkalsemi ve ilaçlar sayılabilir. Akut pankreatit ile ilişkili ilaçlardan biri de azatiopurindir. Azatiopurin, Crohn hastalığında akut alevlenmenin önlenmesinde kullanılmaktadır. Burada Crohn hastalığı olan bir hastada azatiyoprin ile ilişkili bir AP olgusu sunuldu.