Meryem Suçlu1, Funda İfakat Tengiz2

1Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
2Department of Medical Education, Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Beden kütle indeksi, obezite, kadın üreme sağlığı, kadın sağlığı

Özet

Obezite, son yıllarda hızla artan ve çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiren önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kadınlarda daha fazla görülen obezite kadının hem genel sağlığını hem de üreme sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemede obezitenin kadın sağlığına etkileri literatür eşliğinde özetlenmiştir.

Cite this article as: Suçlu M, İfakat Tengiz F. Obesity and women’s health. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(4):184-189.