Agit Şimşek1, Uygar Salman2, Eslem Ekici1, Büşra Kuşman1

1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hearing loss; state anxiety; trait anxiety

Özet

Amaç: İşitme engelli bireylerin sürekli kaygı düzeyi ile durum kaygı düzeyleri araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Spielberger'in sürekli durumluk kaygı envanterini kullanarak, 14 yaşından büyük olduğu doğrulanmış olan 86 işitme kaybı değerlendirildi.

Bulgular: Durumluk kaygı envanteri ile değerlendirildiğinde cinsiyetler arasında anlamlı bir fark vardı. Ancak süreklilik kaygı envanterinde fark bulunamadı. İşitme cihazı kullanım yaşına göre durum ve süreklilik envanteri uygulandığında durum kaygısı ile yaş arasında anlamlı fark bulundu. İşitme kaybı derecesine göre durum envanteri sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı bir fark bulundu.

Sonuç: Çalışmamızın sonuçları, işitme kaybı olan kişilerin sürekli kaygı düzeyine sahip olmalarına rağmen, durumluk kaygı düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Bu durumun bireyin günlük aktivitelerde veya sosyal ilişkilerinde sorun yaşadıkları bu nedenle de durum kaygı düzeylerinin yükseldiği ancak genel yaşam durumlarını kontrol etmede ve genel yaşam ilişkilerinde bu durumun kendileri için kaygı doğuracak bir durum olmadığı düşünülmektedir.