Damla Çağla Patır1, Gözde Sercan2, Lütfiye Bilge Çalışkan1, Gözde Buhur1, Atacan Akmeşe1, Harun Akar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik SUAM, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fahr sendromu; iki taraflı bazal gangliyon kalsifikasyonu; psikiyatrik belirtiler

Özet

Fahr sendromu, bazal gangliyon, nükleus girus ve serebral kortekste simetrik, iki taraflı kalsifikasyon ile karakterize nadir görülen bir nörodejeneratif bozukluktur. Bu kalsifikasyonların nasıl oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte enfeksiyon, metabolik ve genetik bozukluklarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Beyin görüntülemelerinin yaygın kullanımı bu değişikliklerin tespit oranlarını artırmıştır. Ancak, etyolojisi sadece kısmen anlaşılmıştır ve tedavi yöntemleri sınırlıdır. Bu olgu sunumunda, radyolojik bulgular sonucu Fahr sendromu tanısı konulmuş psikiyatrik manifestasyonu olan bir olgu paylaşılmıştır.