Aylin Buhur, Canberk Tomruk, Cansın Şirin, Yiğit Uyanıkgil

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Gelişim biyolojisi, gametogenez; geminin.

Özet

Germ kök hücreleri, popülasyonlarını korumak ve farklı gametler oluşturmak için uzun vadede bölünürler. Kararsız düzenleyici protein olan Geminin, kök hücrelerin bölünmeye devam edip etmeyeceğini veya terminal farklılaşmaya devam edip etmeyeceğini belirleyen faktörlerden biri olarak düşünülmektedir. Bu derlemede, Geminin molekülünün işlevleri incelenecektir.