Mümin Alper Erdoğan1, Oytun Erbaş2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kanser; iyon kanalları; metastaz; yeni hedefler; proliferasyon.

Özet

İyon kanalları yaşayan hücrelerin temel yapısal elemanları içindedir. Son yıllarda iyon kanallarının tümör gelişiminde ve kanserin ilerleyişinde hayati öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Normal bir hücrenin kansere dönüşümü sırasında iyon kanallarının ekspresyonunu etkileyebilen veya iyon kanal aktivitesinde bir değişime neden olabilen bir seri genetik değişim meydana gelmektedir. İyon kanalları kanser hücresinde proliferasyon, apoptoz, migrasyon, anjiyogenez ve metastaz ile ilişkilidir. İyon kanalları halen onkolojide yeni bir araştırma alanını oluşturmaktadır. Sonuçta iyon kanallarının kanserle ilgili anahtar süreçlerdeki rollerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılması, tanı ve tedavi için moleküler-hedefli araçların geliştirilmesini kolaylaştıracaktır.