Arife Erdoğan, Saylav Ejder Bora, Ezgi Aktürk, Güneş Yılmaz, Arif Akkaya

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği; rabdomiyoliz; travma.

Özet

Rabdomiyoliz kas hasarı sonrası oluşan bir durumdur. Travmatik ve travmatik olmayan nedenlerle oluşan, klinik ve biyokimyasal bir sendrom olarak tanımlanabilir. Akut böbrek yetmezliği rabdomiyolizin en yaygın komplikasyonudur. Özellikle hipovolemi ve asidoz akut böbrek yetmezliğine zemin hazırlamaktadır. Bu yazıda, minör travma sonrası kas enzimleri artan, buna rağmen sıcak yaz gününde tarla işine devam eden ve dehidrate kalan 62 yaşında bir erkek hastada rabdomiyolize bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği olgusu sunuldu. Özellikle travmaya maruz kalan yaşlılarda rabdomiyoliz gelişebileceği ayırıcı tanıda unutulmamalıdır.