Ayten Saraçoğlu1, Yasemen Durak Erdinç2, Kemal Tolga Saraçoğlu1, İbrahim Haluk Kafalı1

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul Bilim University School of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Bilim University School of Medicine, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı; mitral kapak cerrahisi; morbidite.

Özet

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı mukus hipersekresyonu ve silier disfonksiyon, hava akımı obstrüksiyonu ve hiperinflasyon, gaz değişim anormallikleri, pulmoner hipertansiyon ve sistemik etkiler gibi çeşitli fizyolojik anormalliklerle karakterize edilir. Kardiyovasküler hastalıklar ölüm sebeplerinin anlamlı bir bölümünü oluşturmaktadır. Sol atriyum çapı, atriyal fibrilasyon, iskemik kalp hastalığı ve fonksiyonel kapasite cerrahi sonuçları etkileyen faktörlerdendir. Medikal tedavinin temel amacı ard yükü azaltmaktır. Mortalite oranı pulmoner hipertansiyon, pulmoner ödem, renal yetmezlik, hepatik yetmezlik, asit ve ciddi belirtileri bulunan hastalarda rölatif olarak daha yüksektir.