Uygar Salman1, Agit Şimşek2, Mehmet Turfanda3, Arzu Berna Salman4

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümü, Malatya, Türkiye
3CMT Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Merkezi, Malatya, Türkiye
4ÖGE Eğitim Kurumları Rehberlik Servisi, Malatya, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Uyarlama; zeka ölçeği; psikoloji.

Özet

Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan zeka ölçekleri ile ilgili kısmi bilgiler verilmiştir. Psikolojik testler klinik alanda gelişim, kişilik ve zeka gibi bireysel niteliklerin ölçümü ile tanı ve değerlendirme gibi pratik ihtiyaçlarda kullanılmaktadır. Son yıllarda bireylerin kendileri, yakınları ve de özellikle çocuklarının zeka gelişimi ile ilgili bilgi sahibi olma ihtiyacı yaygındır. Ülkemizde kullanılmakta olan çeşitli zeka testlerinin büyük bir bölümünün yabancı kökenli olduğu dikkate alınacak olursa, bunların Türk toplumuna uyarlanmasında çeşitli sorunlar olduğu gözlemlenmektedir.