Bahar Sevgili1, Muhammed Ali Kaypak1, Rıfat Somay2, Sabri Atalay2, Şükran Köse2, Harun Akar1

1Department of Internal Medicine, University of Health Sciences, Izmir Tepecik SUAM, Izmir, Turkey
2Department of Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, University of Health Sciences, Izmir Tepecik SUAM, Izmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Tanıda zorluk, ekstrapulmoner tüberküloz, jinekolojik maligniteler

Özet

Tüberküloz, çoğunlukla Mycobacterium tuberculosis’in neden olduğu geniş çaplı bir kamu sağlığı sorunudur. Tipik klinik görünüm pulmoner tüberkülozdur. Diğer yandan, ekstrapulmoner tüberküloz nadir değildir ve tanıda klinisyenleri ayrıca zorlar. Bu yazıda, doğum sonrası dönemde tanı koymakta zorlandığımız ve nihayetinde hepatik veya jinekolojik maligniteleri taklit eden tüberküloz tanısı koyulan genç bir kadın hasta sunuldu.