Mehmet Tolga Kafadar1, Abdullayev Mirsaleh Miryaguboğlu2, Metin Yalaza3, Gürkan Değirmencioğlu4, Meral Şen5

1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye
2Azerbaycan Tıp Üniversitesi 3. Cerrahi Hastalıklar Kliniği, Bakü, Azerbaycan
3Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji) Kliniği, Ankara, Türkiye
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
5Medical Park Ankara Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: : Sezaryen; endometriozis; rektus abdominis kası.

Özet

Endometriozis, fonksiyonel endometrium bez ve stromanın, uterus boşluğu dışında büyümesi olarak tanımlanır. Sezaryen, histerektomi, apendektomi ve laparoskopi sonrası trokar yerinde; epizyotomi ve amniyosentez sonrasında skar dokusunda endometriozis saptanabilmektedir. Karın duvarı endometrioması ise sezaryen başta olmak üzere yapılan jinekolojik girişimler sonrası, insizyon skar dokusunda veya komşuluğunda gelişebilen endometrium bez ve stromasından oluşan bir kitledir. Bu yazıda, rektus abdominis kası içinde insizyonel herniyi taklit eden ağrılı kitlesi olan, beş yıl önce sezaryen ile doğum öyküsü olan, 41 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Geniş eksizyonla tedavi edilen hastanın histopatolojik incelemesi endometriozis olarak rapor edildi.