Hadi Sasani1, Tuğrul Elverdi2, Nergis Ekmen3, Barış Bakır4, Kadir Demir5

1Department of Radiology, Near East University, School of Medicine, Nicosia, Northern Cyprus
2Department of Internal Medicine, Division of Hematology, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, Division of Gastroenterology, Ordu State Hospital, Ordu, Turkey
4Department of Radiology, İstanbul University, Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul, Turkey
5Department of Internal Medicine, İstanbul University, Medical Faculty of İstanbul University, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; fascioliasis; insan; manyetik rezonans görüntüleme.

Özet

İnsan fasioliyazisi, başlıca karaciğer ve safra yollarını etkileyen, Fasciola hepatica’nın neden olduğu nadir bir paraziter hastalıktır. Şüphelenilmezse yanlış tanıya ve uygunsuz tedavilere neden olacak diğer patolojilerle kolayca karıştırılabilir. Tanısı geç konulan karaciğer fascioliasis, geri dönüşü olmayan karaciğer hasarına ve yetmezliğine neden olabilir. Bu yazıda, tedaviden sonra tanı konulan bir karaciğer fascioliasis olgusunun bilgisayarlı tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları sunulmuştur.