Yakup Yegin1, Mustafa Çelik1, Baver Maşallah Şimşek1, Zahide Mine Yazıcı1, Zehra Sibel Kahraman2, Fatma Tülin Kayhan1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Karotis cismi tümörü; kemodektoma; embolizasyon; polivinil alkol.

Özet

Kemodektoma olarak da bilinen karotis cisim tümörleri (KCT) karotis cisim nöröendokrin dokularından kaynaklanan nadir bir tümördür. Nöral krest kökenlidir. Bu tümörlerin çoğu benign karakterdedir ancak klinik olarak malign karakterde de olabilir. Karotis cisim tümörlerinin cerrahi rezeksiyonu tek küratif tedavi şekli olup ilk tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Bu makalede karotis tümör kemodektoma nedeniyle ameliyat öncesi polivinil alkol embolizasyonu sonrasında devaskülarize edilemeyen ve cerrahi eksizyonu yapılan hastanın tanı, tedavi ve takip aşamaları sunuldu ve güncel literatür bilgileri gözden geçirildi.