Author Pages
Emine Meliknur Kılıç 179
Meryem Suçlu 184
Funda İfakat Tengiz 184
Hatice Dolker 190
Emel Yıldız 190
Ramazan Küçük 190
Gizem Aydın 193
Oytun Erbaş 193
Alihan Oral 202
Aysu Akin 202
Fatih Türker 202
Aydın Tunçkale 202