Mustafa Korkut, Yusuf Karancı, Murat Duyan

Department of Emergency Medicine, Health Science University, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey

Anahtar Kelimeler: Azigos lobu, bilgisayarlı tomografi, acil servis

Özet

Azigos lobu, nadir görülen doğumsal, sıklıkla sağ akciğer yerleşimli ve erkeklerde daha yaygın bir varyasyondur. Asemptomatik olasına ve özel bir tedavi gerektirmesine rağmen , akciğer lezyonlarının ayırıcı tanısında her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazıda acil servise travma ile başvuran ve bilgisayarlı tomografide azigos lobu saptanan 52 yaşında bir erkek hasta, sunuldu.

Bu makaleyi alıntılayın: Korkut M, Karancı Y, Duyan M. Azygos lobe: A rare case. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(3):144-145.