Çiğdem Dinçkal, Soner Duman

Department of Internal Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Akut, kolşisin, toksisite

Özet

Kolşisin, özellikle gut ve Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) tedavisinde kullanılan antimitotik bir ilaç olup Güz Çiğdemi (Colchicum autumnale) çiçeğinden elde edilen bir alkoloid bir ilaçtır. Bazı romatizmal hastalıkların (psödogut, Behçet hastalığı, sarkoidoz, amiloidoz vb.) tedavisinde kullanıldığı gibi kanser tedavisi için de araştırılmaktadır. Kolşisin intoksikasyonu nadir görülmekle birlikte terapötik dozlarda veya intihar amaçlı yüksek doz alımında ölüme neden olan ciddi toksisiteye neden olabilir. Yüksek doz kolşisin alımına bağlı klinik bulgular hızla progresyon gösterebileceğinden bu olgular mutlaka yoğun bakım ünitesinde izlenmelidir. Bu yazıda, intihar amaçlı yüksek doz kolşisin alımı sonrası kısa sürede çoklu organ yetmezliğine bağlı kaybedilen 22 yaşında bir AAA olgusu sunuldu.

Bu makaleyi alıntılayın: Dinçkal Ç, Duman S. Acute colchicine toxicity: A case report. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(3):152-154.