Çağrı Kokkoz, Arif Karagöz, Pınar Öztürk, Fatih Tepe

Department of Emergency Medicine, İzmir Çiğli Regional Education Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı; hipoplazi; migren; sinüs

Özet

Transvers sinüs (TS) hipoplazisi serebral hemodinamikler üzerinde ciddi olası etkilere sahiptir. Sağ sinüs hipoplazisi daha az görülür. Bu yazıda, baş ağrısı yakınması olan nadir bir sağ transvers ve sigmoid sinüs hipoplazisi olgusu sunuldu. Otuz yedi yaşında bir erkek hasta son iki gündür devam eden baş ağrısı ve anksiyete yakınmaları nedeniyle acil servise kabul edildi. Fundoskopi dahil nörolojik muayene normaldi. Venöz sinüs trombozunu dışlamak için kraniyal ve difüzyon manyetik rezonans (MR) görüntüleme ve MR venografi planlandı. MR venografiye göre sağ TS, sağ sigmoid sinüs ve juguler bulb hipoplazik olarak bildirildi. Acil servise baş ağrısı, anksiyete ve asabilik ile başvuran hastalarda transvers ve sigmoid sinüs hipoplazisi dikkate alınmalıdır.