Trombotik trombositopenik purpura olgularının değerlendirmesi: Tek merkez deneyimi
2019, Cilt 5 - Sayı 3, Sayfa 119-123
Damla Çağla Patır

Yukarıdaki kodu giriniz.