Venlafaksin kullanımı ile ilişkili akut distoni
2019, Cilt 5 - Sayı 3, Sayfa 146-148
Mehmet Hamdi Örüm

Yukarıdaki kodu giriniz.