Spontaneous splenic rupture secondary to lymphoma: Two case reports
2020, Cilt 6 - Sayı 2, Sayfa 062-066
Semih Gülle

Yukarıdaki kodu giriniz.