Curcumin extraction from turmeric plant using magnetic Fe3O4 nanoparticles
2021, Cilt 7 - Sayı 3, Sayfa 240-247
Elif Özyılmaz

Yukarıdaki kodu giriniz.