Yitriyum-90 mikroküre tedavisinde hastaya spesifik optimal radyasyon dozimetrisinin belirlenmesi
2018, Cilt 4 - Sayı 3, Sayfa 115-122
Handan Tanyıldızı, PhD

Yukarıdaki kodu giriniz.