Bahar Engin1, Bengü Erkul1, Alp Özgüzer2, Muhammed Ali Kaypak1, Mustafa Değirmenci3, Harun Akar1

1Department of Internal Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Department of Medical Oncology Outpatient Unit, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Assit; aksiller kitle; biopsy; malign melanoma; deri lezyonları.

Özet

Malign melanom yalnızca bir deri kanseri türü değil, aynı zamanda geniş bir klinik belirti ve bulgular yelpazesinde tanımlanmaktadır. Bu yazıda, büyük aksiller kitle ve masif assit nedeniyle dahiliye kliniğine başvuran ve başlangıçta hematolojik malignite olduğu düşünülen 32 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Klinik takip sırasında ülserli deri lezyonu dikkati çekti. Hem aksiller kitle hem de cilt lezyonunun patolojik değerlendirmesinde metastatik malign melanom ortaya konuldu.