Kerem Oral1, Mehmet Ezelsoy2, Süleyman Yazıcı2, Oğuz Konukoğlu2, Belhhan Akpınar1

1İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İntrakardiyak tümör; minimal invaziv kalp cerrahisi; miksoma.

Özet

Minimal invaziv kalp cerrahisi halen gelişmekte olan bir tekniktir. Video destekli sağ anterolateral mini torakotomi ile yapılan cerrahi en sık kullanılan tekniklerdendir. Bu yazıda 48 yaşında kadın hastada geçici iskemik atak sonrasında tanı konulan dev sol atriyal miksomanın video destekli minimal invaziv yöntemle çıkartılması ve hastada oluşan atriyal septal defekt ve mitral yetmezlik tamirlerinin hastaya ek ameliyat riski getirmeden aynı seansta yapılabileceği gösterildi.