Ozan Sagut1, Bilge Piri Çinar2

1Özel Medigüven Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Manisa, Türkiye
2Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ödem; epileptik nöbet; posterior reversibl ensefalopati sendromu.

Özet

Posterior reversibl ensefalopati sendromu; bilgisayarlı tomografi (BT) ya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesinde; simetrik oksipital ve pariyetal loblarda ödemle birlikte akut-subakut başlangıçlı bilinçte değişiklik ve körlük gibi değişik klinik tablolara yol açan geri döndürülebilir bir tablodur. Bu yazıda preeklampsi tanısı olan gebeliğinin 34. haftasında bilinç bozukluğu nedeniyle acil servise getirilen, bu sırada jeneralize tonik klonik nöbet geçiren ve eklampsi tanısı konularak genel anestezi altında sezeryan ile doğumu gerçekleştirilen 16 yaşında bir olgu sunuldu. Ameliyat sonrası dönemde hiçbir şey göremediğini belirten hastanın beyin BT’sinde iki taraflı oksipital kortekste hipodansite saptandı. Beyin MRG incelemesinde T2 ağırlıklı görüntülerde iki taraflı posterior temporal, oksipital bölgelerde ve frontal alanlarda intensite artışı saptandı. Posterior reversibl ensefalopati sendromu, geri dönüşümü olabilen ancak uygun tedavi edilmediğinde beyinde hasar bırakabilen bir sendromdur. Tedavisi; kan basıncı kontrolü, antiödem tedavi ve nöbet kontrolünden oluşmaktadır.