Veli Yıldırım1, Serkan Güneş1, Özlem Kütük2, Fevziye Toros1, Özalp Ekinci1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Zorbalık; komorbidite; intihar.

Özet

Grup zorbalığı ergenlikte yaygındır ve belirgin işlev kaybına yol açabilir. Bu yazıda, sınıf arkadaşları tarafından grup zorbalığına uğrayan dokuzuncu sınıf öğrencisi 14 yaşında bir ergen sunuldu. Olguya dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme bozukluğu ve duygudurum bozukluğu tanıları konuldu. Olgunun formülasyonu somut bir grup zorbalığı mağduriyetindeki çatışmalar, dinamikler ve psikiyatrik bozukluklar bağlamında tartışıldı. Zorbalığa maruz kalan ergenlerde, özellikle yaşamsal risk taşıyan davranışların varlığında, müdahalelerin hızlı, uygun ve ikna edici bir şekilde yapılması gereklidir.