Gülden Özerk, Saylav Ejder Bora, Bahadır Çağlar, Serhat Akay

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli; travma; trombolitik.

Özet

Masif emboli submasif emboliden farklı olarak trombolitik tedavi verilmesi gereken bir durumdur. Yakın zamanda travma öyküsü olan hastalarda trombolitik kullanımı kanama açısından tartışmalıdır. Majör embolide trombolitik tedavinin majör kontrendikasyonları arasında “yakın zamanda geçirilmiş travma/cerrahi girişim/kafa yaralanması” yer almaktadır. Mutlak kontrendikasyonların dipnotu ise miyokard enfarktüsünde mutlak olduğu düşünülen trombolitik kontrendikasyonları yaşamı tehdit eden yüksek riskli pulmoner emboli olan bir hastada görece kontrendikasyona dönüşebilir şeklindedir. Hastamızda travma yarar/zarar hesabı göz önünde bulundurulduğunda görece kontrendikasyon kabul edilmiş ve hastanın kliniği hızla düzelmiştir. Bu durum majör kontrendikasyonların görece kontrendikasyona dönüştüğü bir olgu örneği olup travmanın çeşitliliği ile tartışmaya açık konu olarak düşünülmüştür.