Serkan Sugeçti

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elektronörofizyoloji Programı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: ELISA; Entamoeba histolytica; parazit; prevalans

Özet

Amebiyazis, Entamoeba histolytica’nın (E. histolytica) neden olduğu, bağırsakların protozoal bir hastalığıdır. E. histolytica prevalansı ülkemizde ve dünyada oldukça yüksektir. E. histolytica gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmektedir. Bu parazitin tanısı ve tedavisi, hastalığın yayılmaması için oldukça önemlidir. Entamoeba dispar ve E. histolytica laboratuvar tanılarında benzerlikleri nedeniyle sürekli karıştırılan bir parazittir. Bu nedenle parazitin laboratuvar tanısın hızlı ve güvenilir olması insan ve hayvan sağlığı için oldukça önemlidir.