Çağrıhan Ceyhan1, Suzan Düzkar1, Oğuzhan Kandemir1, Mesut Özgün Özdal1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Saç döngüsü; kıl folikülü kök hücresi; laktat dehidrogenaz; laktat üretimi.

Özet

Kıl folikülü kök hücrelerinin (KFKH) aktivitesi birçok ekstrinsik ve intrinsik mekanizma tarafından regüle edilmektedir. Kıl folikülü kök hücrelerinin glikolitik metabolizmayı kullandığı ve epidermiste bulunan diğer hücrelere kıyasla anlamlı ölçüde daha fazla laktat ürettiği yapılan çalışmalar sonucunda gösterilmiştir. Ayrıca laktat dehidrogenaz enziminin delesyonuyla birlikte KFKH’nin aktivasyonu engellendiğinden, laktat üretiminin hücre için kritik bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Tersine, mitokondrial pirüvat taşıyıcısı 1'in (Mpc1) genetik delesyonu yoluyla laktat üretiminin teşvik edilmesi, KFKH’lerinin saç döngüsü için aktivasyonunu hızlandırmıştır. Mitokondrial pirüvat taşıyıcısı 1 düzeylerini uyararak veya Mpc1 taşıyıcısının aktivasyonunu inhibe ederek saç döngüsü indüklenebilir. Tüm bu veriler KFKH’lerinin metabolik durumlarını koruyup onların uykuda kaldığını ve uygun proliferatif stimülasyona hızlıca yanıt verebildiklerini göstermektedir.