Ayşe Uyanık1, Yusuf Bahap1, Alpcan Ateş1, Elif Özge Doğan1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Alternatif elektrik akımı; yeni tanı almış glioblastoma; NovoTTF-100A; onkoloji; optune; rekürren glioblastoma; tümör tedavi alanları.

Özet

Çeşitli pilot çalışmalar, klinik denemeler ve 2011 yılında rekürren glioblastoma multiform (GBM), 2015 yılında yeni tanı almış GBM tedavisinde kullanımının FDA tarafından onaylanması tümör tedavi alanları tedavisinin GBM tedavisinde verimli olabileceğini göstermiştir. Güncel kanıtlar, tümör tedavi alanlarının etkili antimitotik ve minimal toksik etkisinin GBM tedavisinde kullanılmasını desteklemiştir. Uygun hasta seçimi, fiyat verimini saptamak ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirmek için daha fazla çalışma gerekmektedir.