Semahat Gürlek, Harun Akar, Hamiyet Yılmaz Yaşar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kanabinoidler; diyabetik ketoasidoz; sentetik kanabinoidler

Özet

Diyabetik ketoasidoz (DKA) tedavi edilmediği takdirde hayatı tehdit eden acil bir durumdur. Diyabetik ketoasidoz, kontrolsüz hiperglisemi, metabolik asidoz ve ketonüri ile karakterize edilir. Sentetik kannabinoidlerin (SK) kimyasal yapısı doğal kannabisten oldukça farklıdır. Sentetik kannabinoid içeren maddeler genel olarak yurt dışında “Spice” ve “K2” olarak, Türkiye’de ise “Bonzai” ya da “Jamaika/GOLD” olarak adlandırılmaktadır. Klinik etkileri doğal marihuana zehirlenmesine benzeyebilir fakat aynı zamanda daha ciddi hayatı tehdit eden belirtilerle de sonuçlanabilir. Bu yazıda, öyküsünde bir yıldır SK kullanımı olan ve bulantı, kusma, halsizlik, çok su içme ve çok idrara çıkma yakınmaları ile acil servise başvurduğunda, metabolik asidoz ve ketonüri tablosuyla DKA tanısı konulan 24 yaşında bir erkek olgu bildirildi.