Kutlu Hakan Erkal, Salih Günbeği, Fatih Doğu Geyik, Yücel Yüce, Metin Özşeker

Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Yanık, yanık etyolojisi, geriatrik, mortalite, risk faktörü

Özet

Amaç: Bu çalışmada yanık ünitemizde yatan geriatrik hastalar demografik dağılımlardaki değişiklikler ve tedavi sonuçları açısından değerlendirildi.

Gereç ve yöntemler: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2015 ve Aralık 2017 tarihleri arasında takip edilen, verileri doğru şekilde bulunabilen 101 geriatrik hasta (74 erkek, 27 kadın; ort. yaş 66.6 yıl; dağılım, 65-89 yıl) yıllar, yaş, cinsiyet, yanık nedeni ve boyutu, yanık derecesi, ay, mevsim, ikamet yeri, başvurulan ilk sağlık merkezi, yaralanma ile yanık merkezimize geliş arasındaki süre, tedavi yöntemi, tedavi sonuçları ve mortalite nedenlerine göre değerlendirildi.

Bulgular: Yanmış toplam beden yüzeyi alanı ortalama %21 idi. En yaygın etyoloji haşlanma yanığı idi. Mortalitelerin en yaygın etyolojisi alev yanığı idi. Mortalite oranı yıllar içinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma ile %20.3 idi. En yaygın mortalite nedeni sepsis idi. Akut böbrek yetmezliği veya gastrointestinal kanamaya bağlı ölümler de yıllar içinde azaldı.

Sonuç: Bulgularımız geriatrik hastalarda yaşın, yanık yüzdesinin veya solunum yaralanması varlığının mortaliteyi artırdığını gösterdi. Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi başlangıcındaki Kısaltılmış Yanık Şiddet İndeksi ve Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirmesi II skorları mortalite ile doğrudan orantılı idi.