Miraç Barış Usta1, Armağan Aral2, Koray Karabekiroğlu2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Polikliniği, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Keywords: Hoarding behavior; hoarding disorder; obsessive compulsive disorder

Abstract

Hoarding behavior presents with many psychiatric diagnoses, particularly with obsessive compulsive disorder. In this article, we report a nine-year-old girl patient, who hoarded dirty underwear, nails and dirty cotton swabs in her room.