Miraç Barış Usta1, Armağan Aral2, Koray Karabekiroğlu2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Psikiyatri Polikliniği, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Biriktirme davranışı; biriktiricilik bozukluğu; obsesif kompulsif bozukluk

Özet

Biriktirme davranışı başta obsesif kompulsif bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik tanı ile beraber görülmektedir. Bu yazıda odasında kirli iç çamaşırı, tırnak ve kirli kulak çöpü biriktiren dokuz yaşında bir kız hasta sunuldu.