Derya Akarken, Burak Karakaş, Utku Erdem Soyaltın, Harun Akar

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Fulminan hepatik yetmezlik; Hodgkin; lenfoma; viral hepatit.

Özet

Fulminan karaciğer hastalığı mortalite oranı yüksek agresif seyirli bir hastalıktır. Nedenleri arasında birinci sırada viral hepatitler vardır. Bunun dışında lenfoma hastalarında karaciğer yetmezliği nadiren ortaya çıkabilir. Hodgkin lenfomada ise non-Hodgkin lenfomaya kıyasla karaciğer yetmezliği görülme oranı düşüktür. Bu yazıda, karaciğer yetmezliği gelişen ve postmortem incelemede Hodgkin lenfoma tanısı konulan 44 yaşında bir erkek hasta sunuldu.