Gülten Karabekir1, Günnur Demircan2, Şule Özdaş2

1İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Anneksin V; apoptozis; MCF-7; resveratrol.

Özet

Amaç: Bu çalışmada in vitro ortamda doğal polifenolik bir bileşik olan resveratrolün MCF-7 meme kanseri hücre soyu üzerindeki sitotoksik etkisi araştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Çalışmalarımızda, hücrelere verilecek olan resveratrol dozları 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid (MTT) analizi ile belirlendi. Resveratrolün MCF-7 hücre soyundaki apoptotik etkisi, APC anneksin V antikoru kullanarak akım sitometri görüntüleme yöntemi ile belirlendi.

Bulgular: 100 μM ve 250 μM resveratrol MCF-7 hücrelerine inkübe edildi ve ölçümler 12, 24. ve 48. saatlerde elde edildi. MTT sonuçlarından, resveratrolün artan konsantrasyonu ile doğru orantılı olarak hücre yoğunluğunun kontrol grubuna göre azaldığı tespit edildi. On ikinci saatte ölçülen analizlerde sitotoksik doz 250-500 μM arasında, 24. saatteki ölçümlerde 100-250 μM arasında, 48. saatteki ölçümlerde ise 100 μM olarak belirlendi. Anneksin V akım sitometri ölçüm sonuçları değerlendirildiğinde; MCF-7 hücrelerine verilen 100 ve 250 μM resveratrolün kontrol grubuna kıyasla erken apoptozu artırdığı gözlemlendi.

Sonuç: Resveratrolün tüm bu antikanser etkilerinden biri olan apoptotik etkisi hem doz hem de zamana bağlı olarak MCF-7 meme kanseri hücre soyunda özellikle erken apoptozu indüklediği gözlemlenmiştir.