Türker Çavuşoğlu1,2, Kubilay Doğan Kılıç1, Aylin Buhur1, Yasemin Adalı1, Gürkan Yiğittürk1, Oytun Erbaş3, Yiğit Uyanikgil1,2

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir, Türkiye
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hematoksilen-eozin boyama; histokimyasal boyama; immünohistokimyasal boyama; tekrar boyama.

Özet

Amaç: Bu çalışmada hematoksilen-eozin boyalı bir preparatta boyanın kaldırılması ve bu preparatın farklı histokimyasal ve immünohistokimyasal boyamalar için uygun hale getirilmesi için bir protokol oluşturulması amaçlandı.
Gereç ve yöntemler: Sıçan karaciğer ve böbrek preparatları kullanılarak yapılan bu teknik çalışmada hematoksilen-eozin boyasının, geliştirilen protokolle uzaklaştırılması sağlandı ve ardından anti-iNOS boyası uygulandı.
Bulgular: Hematoksilen-eozin ile boyalı preparatlara, geliştirilen protokol uygulandığında preparat üzerinde histolojik boyaya ait hiçbir kalıntının kalmadığı saptandı. Sıçan karaciğer ve böbrek preparatlarında, hematoksilen-eozin boyası ile boyama yapılan preparatlarda bu dokulara ait temel yapılar protokol sürecinin neden olduğu bir bozulmaya maruz kalmadan görüntülendi.
Sonuç: Bu çalışmada oluşturulan protokol ile boyasız hale getirilen preparatların ekonomik ve etkin bir şekilde hem histokimyasal hem de immünohistokimyasal olarak tekrar boyanması sağlanabilmiş ve histoloji laboratuvarlarının arşivlerindeki preparatların etkin şekilde yeniden değerlendirebileceği gösterilmiştir.