Çığır Biray Avcı1, Burcu Erbaykent Tepedelen2, Özgün Özalp1, Bakiye Göker Bağca1, Yavuz Dodurga3, Duygu Aygüneş1, Nur Selvi Günel1, Mehmet Korkmaz4, Cumhur Gündüz1

1Department of Medical Biology, Medical Faculty of Ege University, İzmir, Turkey
2Department of Molecular Biology and Genetic, Avrasya University, Faculty of Science and Letter, Trabzon, Turkey
3Department of Medical Biology, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
4Department of Medical Biology, Medical Faculty of Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Anahtar Kelimeler: Disodyum pentaborat dekahidrat; gen ekspresyonu; prostat kanseri.

Özet

Amaç: Bu çalışmada DU-145 hücrelerinde disodyum pentaborat dekahidrat (DPD) uygulamasının ardından MAP2K3, MAP3K7 ve MAPK8 genlerinin ekspresyonları araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: Disodyum pentaborat dekahidrat uygulamasının MAP2K3, MAP3K7 ve MAPK8 genlerinin ekspresyonlarına olan etkisi qRT-PCR ile belirlendi.
Bulgular: Disodyum pentaborat dekahidrat uygulamasının MAP2K3, MAP3K7 ve MAPK8 genlerinin mRNA seviyelerini artırdığı belirlendi.
Sonuç: Apoptoz artışının, MAP2K3, MAP3K7 ve MAPK8 genlerinin DPD uygulaması sonrasında yükselen ekspresyon seviyelerine bağlı olarak gerçekleştiği düşünülmektedir. Güncel bulgularımız DPD’nin prostat kanseri tedavisinde mitojenik ve çevresel strese karşı apoptoza neden olan önemli bir etken olabileceğini öngörmektedir.