Muhammet Fatih Ekşi1, Mehmet Özhan Kara1, Oğuz Alp Çakır1, Muhammet Alparslan Özdemir1, Ali Kaan Akyüz1, Zehra Pınar Cengiz1, Muhammet İhsan Çakan1, Ahmet Selim Keleş1, Sercan Obay1, Oytun Erbaş2

1Biruni University Medical School, Istanbul, Turkey
2Department of Physiology, Istanbul Bilim University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bilgisayar, kulaklık

Özet

Amaç: Bu çalışmada anksiyete ve kulaklık kullanım alışkanlıkları ve süreleri arasında ilişki araştırıldı.

Gereç ve yöntemler: Çalışma 180 (54 erkek, 126 kız) lisans öğrencisi üzerinde yürütüldü. Kulaklık alışkanlıkları bir anket ile, anksiyete düzeyleri ise Beck Anksiyete Envanteri ile değerlendirildi.

Bulgular: Anksiyete toplam skoru ile kulaklık kullanım süresi arasında ilişki bulunmazken, kulaklığın kullanım amacı arasında ilişki bulundu. Kulaklığın bilgisayar ile kullanımı (p<0.05), bir şeyler izlerken kullanımı, ortamdan soyutlanmak için kullanımı ve ders çalışırken kullanımı (p<0.01) arasında pozitif ilişki saptanmış olup gün içinde ve akşam saatlerinde kullanımı (p<0.05) arasında da pozitif ilişki bulundu. Beck skalasına göre 26-63 puan arasında anksiyete düzeyi yüksek katılımcılarda akşam kulaklık kullanımı, okulda kulaklık kullanımı ve birşeyler izlemek için kulaklık kullanımı (p<0.05) arasında pozitif ilişki bulundu.

Sonuç: Sonuç olarak kulaklık kullanım alışkanlıkları ile anksiyete arasındaki ilişki hakkında daha önce yeterince araştırma olmaması yeni araştırmalar için ilham ve kaynak da olabilecektir.

Bu makaleyi alıntılayın: Ekşi MF, Kara MÖ, Çakır OA, Özdemir MA, Akyüz AK, Pınar Cengiz Z, et al. Headphone use and anxiety. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(3):134-143.