İşitme engelli bireylerin sürekli kaygı düzeyi ile durum kaygı düzeylerinin karşılaştırılması

Agit Şimşek, Uygar Salman, Eslem Ekici, Büşra Kuşman

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.028

Sayı: 2018, Cilt 4 - Sayı 4
0 1299

Oksitosinin bazolateral amigdalaki etkilerinin elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesi

Ejder Saylav Bora, Mümin Alper Erdoğan, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2018.011

Sayı: 2018, Cilt 4 - Sayı 2
0 1322

Tedaviden sonra tanı konan karaciğer fascioliasis olgusu

Hadi Sasani, Tuğrul Elverdi, Nergis Ekmen, Barış Bakır, Kadir Demir

DOI: 10.5606/fng.btd.2017.009

Sayı: 2017, Cilt 3 - Sayı 1
0 1139

Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında tedavi yöntemleri, glisemik kontrol ve diyabet komplikasyonları ile depresyon ve anksiyete riski arasındaki ilişki

Serkan Günalay, Emin Taşkıran, Bilgin Demir, Semiha Erdem, Haluk Mergen, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.004

Sayı: 2016, Cilt 2 - Sayı 1
0 1018

Panik bozukluğu ve majör depresyonda bağlanma boyutlarının araştırılması

Serdal Özdemir, Fatma Özdemir, Süheyla Ünal

DOI: 10.5606/fng.btd.2016.008

Sayı: 2016, Cilt 2 - Sayı 1
0 790

Batına künt travma sonrası izole pankreas kuyruk laserasyonu: Nadir bir tablo

Adem Yokuş, Hanifi Koca, Harun Arslan, Ramazan Çelik, İdris Tüzün

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.017

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 2
1691 1213

Azigos lob: Nadir bir olgu

Mustafa Korkut, Yusuf Karancı, Murat Duyan

DOI: 10.5606/fng.btd.2019.025

Sayı: 2019, Cilt 5 - Sayı 3
2394 1733

Placebo and nocebo effects: An introduction to the terms and their presence in oncology

Erald Bakiu, Tolunay Akbaş, Funda İfakat Tengiz

DOI: 10.5606/fng.btd.2020.25015

Sayı: 2020, Cilt 6 - Sayı 1
2056 1163

Comparison of anxiety and depression scores between patients with and without ST-segment elevation acute coronary syndrome

Mert Palabıyık, Ümit Yaşar Sinan, Özge Çetinarslan, Veysel Oktay, Alev Arat Özkan

DOI: 10.5606/fng.btd.2021.25072

Sayı: 2021, Cilt 7 - Sayı 3
649 613

The reducing effect of eye movement desensitization and reprocessing treatment on exam anxiety in students

Berzah Güneş, Deniz İlter, Tuğçe Denizgil Evre, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2022.114

Sayı: 2022, Cilt 8 - Sayı 2
971 485