Oğuzhan Acet1, Arda Şenyiğit2, Bilgesu Koyun2, Eda Özalp2, Oytun Erbaş3

1Trakya University Medical Faculty, Edirne, Turkey
2Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Izmir, Turkey
3Department of Physiology, Istanbul Bilim University, Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Anahtar Kelimeler: Malign melanom, melanoma tedavisi, malign melanom tipleri, melanom evreleri

Özet

Malign melanoma, ölüm oranı yüksek ve sıklığı artan bir deri kanseridir. Melanomun klinik ve patolojik alt tipleri vardır. Malign melanoma tanısı için erken ve histopatolojik tanı kriterleri tanımlanmıştır. Evre ve klinik özelliklere göre pek çok tedavi geliştirilmiştir. Özellikle günümüzde ileri evre kanserde geç evre kanser immünoterapi sayesinde hastalığın progresyonu engellenmiş ve sağkalım süresi anlamlı ölçüde artmıştır.

Bu makaleyi alıntılayın: Acet O, Şenyiğit A, Koyun B, Özalp E, Erbaş O. Malignant melanoma types and treatment. FNG & Demiroğlu Bilim Tıp Dergisi 2019;5(3):155-165.