Damla Çağla Patır, Lütfiye Bilge Çalışkan, Harun Akar

Department of Internal Medicine, Health Sciences University, İzmir Tepecik Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Anahtar Kelimeler: Hemolitik anemiler; trombositopeni; Vitamin B12 eksikliği

Özet

Türk nüfusunda B12 vitamini eksikliği yaygındır. B12 eksikliğinin ciddiyetine bağlı olarak hastalar çeşitli klinik durumlar ve laboratuvar bulguları ile başvurabilir. B12 eksikliği trombotik mikroanjiopati benzeri hemoliz olarak ortaya çıkabilir. Trombotik mikroanjiopati benzeri hemoliz ile seyreden B12 eksikliği psödotrombotik mikroanjiopati olarak adlandırılabilir. Psödotrombotik mikroanjiopati B12 vitamini eksikliğinin neden olduğu anemi, trombositopeni ve schistocytosisdir. Psödotrombotik mikroanjiopati yanlışlıkla mikroanjiopatik hemolitik anemi ile karıştırılarak uygun tedavi yaklaşımları hakkında karmaşaya yol açabilir. Laktat dehidrogenaz, retikülosit sayımı, bilirubin ve trombosit sayımları değerlendirilerek psödotrombotik mikroanjiopati gerçek bir mikroanjiopatik hemolitik anemiden ayırt edilebilir. Bu yazıda, ciddi B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir psödotrombotik mikroanjiopati olgusu bildirildi.