Murat Eren Özen1, Mehmet Hamdi Örüm2, Aysun Kalenderoğlu2

1Department of Psychiatry, Private Adana Hospital, Adana, Turkey
2Department of Psychiatry, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman, Turkey

Anahtar Kelimeler: Kannabinoid hiperemezis sendromu; esrar; sıcak duş tedavisi; erkek

Özet

Esrar, en çok kullanılan bağımlılık yapıcı maddelerden biridir. Bu ilacın kötüye kullanımı çeşitli uzun ve kısa süreli olumsuz etkiler ile ilişkilidir. Baş dönmesi, sığ solunum, kırmızı gözler ve dilate pupiller, ağız kuruluğu, iştah artışı ve reaksiyon süresinin yavaşlaması esrar etkilerinden bazılarıdır. Antiemetik olarak ve kanser hastalarında kaşeksi tedavisinde kullanılabilir. Kannabinoid hiperemezis sendromu (KHS) olarak adlandırılan bir paradoksik klinik fenomen de bildirilmektedir. Kannabinoid hiperemezis sendromu, yıllardır günlük olarak esrar kullanan hastalarda inatçı bulantı ve kusma ile karakterizedir. Kannabinoid hiperemezis sendromlu hastalar semptomları hafiflettiği için dürtüsel olarak sıcak sudan faydalanırlar. Olası mekanizma cilt vazodilatasyonudur. Bu yazıda, kanabinoid hiperemezisli olgularda sıcak duş tedavisinin etkinliği gösterildi. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu Türkiye'de KHS tedavisinde sıcak duş tedavisini ele alan ilk olgudur.