Kannabinoid hiperemezis sendromunda sıcak duş tedavisi: Bir olgu sunumu
2018, Cilt 4 - Sayı 3, Sayfa 142-144
Mehmet Hamdi Örüm

Yukarıdaki kodu giriniz.