Özgün Makale

Normal havayolu senaryosunda beş farklı laringoskopa ait randomize, crossover, manken bazlı bir çalışma

Ayten Saraçoğlu, Engin Hüsnü Uğur, Olgaç Bezen, Sibel Şener, Fisun Yüzer, Nüzhet Mert Şentürk

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.001
0 793

Gestasyonel diabetes mellitusu olan gebelerde ortalama trombosit hacmi

Nilgün Güdücü, Güliz Sidar, Uzay Görmüş, Herman İşçi, Alin Başgül Yiğiter, İlkkan Dünder

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.002
0 856

Karaciğer nakli yapılan bir hastada multifokal osteonekroz ve osteomiyelit

Mehtap Üçer, Neslihan Yılmaz, Yonca Çağatay, Mari Benli, Levent Ulusoy, Murat Akyıldız, Şule Yavuz

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.005
0 810

Nadir yerleşimli bir Fordyce anjiyokeratomu: Olgu sunumu

Banu Taşkın, Zahide Eriş Eken, Betül Taş, Serdar Altınay, Sibel Alper

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.006
0 2054

Sık kan transfüzyonunun nadir nedeni, gastrik antral vasküler ektazi: Olgu sunumu

Banu Özulu Türkmen, Aslı Çurgunlu, Onur Kocaş, Murat Akyıldız, Nergiz Ekmen

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.007
0 2059

Kifoskolyoz ve zor havayolu yönetimi

Kemal Tolga Saraçoğlu, Ömer Baygın, İbrahim Haluk Kafalı

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.009
0 2138