Özgün Makale

Tip 2 diabetes mellitus tanılı hastalarda nefropati, retinopati, obezite ve arteriyel sertlik arasındaki ilişki

Bilgin Demir, Sibel Demiral Sezer, Ömercan Topaloğlu, Emin Taşkıran, Burcu Işık, Utku Erdem Soyaltın, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.012
0 95

Akut böbrek yetmezliği tanılı hastalarda tedavi öncesi ve sonrası ÖZ iskemik modifiye albümin düzeylerinin incelenmesi

Mehmet Uzun, Emin Taşkıran, Burak Karakaş, Mehmet Tanrısev, Yusuf Kurtulmuş, Mustafa Yıldırım, Semih Gülle, Harun Akar

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.013
0 97

Erken ve ileri evre mide kanserli hastaların klinikopatolojik ve demografik özelliklerinin karşılaştırılması

Utku Erdem Soyaltın, Cemil Bilir, Yasemin Bakkaltemi, İbrahim Başarır, Yücel Üstündağ, Selim Aydemir, Hüseyin Engin

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.014
0 84

Diyabetik sıçanlarda karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetam etkisi

Yiğit Uyanıkgil, Tülay Akman, İbrahim Çavuşoğlu, Erkan Kısmalı, Dilek Taşkıran, Oytun Erbaş

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.016
0 78

Ekstazi intoksikasyonuna bağlı kötü bir kabus: ST segment elevasyonu

Mehmet Uzun, Burak Karakaş, Ömercan Topaloğlu, Emin Taşkıran, Harun Akar, Öner Özdoğan

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.017
0 181

Böbrek nakilli hastada atriyal fibrilasyona bağlı akut renal infarkt: Olgu sunumu

Tülin Akagün, Ayşe Serra Artan, Halil Yazıcı, Işın Kılıçaslan, Barış Bakır

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.018
0 106

Tiroidektominin nadir ve zor tanınan bir komplikasyonu: Benign tiroid dokusunun subkutan ekilmesi

Emel Kaya, Serkan Güvenç, Sadık Server, Emine Tülay Özçelik, Canan Akman, Ahmet Nevzat Gürmen

DOI: 10.5606/fng.btd.2015.019
0 104